NORMAA - NORMA&BLOCK

Asumimos a autodestrucción humana como parte da nosa natureza.
Tódalas cousas foron programadas pola natureza ao longo de millóns de anos de evolución.
A traxectoria destes douscentos anos de industrialización é o millor sinal pra comprende-la evolución humana:
1º Converterse nun xigante da produción orientada ás máquinas.
2º Converterse nunha supermáquina de consumo.

En virtude deste comportamento o humano está destinado a producir máquinas dixitais en maior número e conexións.
A natureza forzará a destrucción das formas de vida improductivas e regala outras con máis posibilidades de supervivencia.
A Máquina reemplazará a integridade human.
A Terra fusionará a Máquina coa masa biolóxica.

NORMAA
0 comentarios: