William Kentridge: a maxía da imaxe

"Nunca intentei facer ilustracións do Apartheid, pero os debuxos e as películas foron certamente fecundados e alimentados pola brutalizada sociedade que quedou ao seu paso." William Kendridge

0 comentarios: