ENTRY FORM FICHA DE INSCRICIÓN 2008

(Copy and paste in word document)

TITULO ORIXINAL/ TITULO ORIGINAL/ ORIGINAL TITLE

MES E ANO DE PRODUCIÓN/ MES Y AÑO DE PRODUCCIÓN / MONTH AND YEAR OF PRODUCTION

PAÍS DE PRODUCIÓN/ PAÍS DE PRODUCCIÓN/ COUNTRY OF PRODUCTION

DURACIÓN/ DURACIÓN/ LENGHT

SINOPSE/ SINOPSIS/ SYNOPSIS

DIRECTOR/ DIRECTOR/ DIRECTOR

PRODUTORA/ PRODUCTORA/ PRODUCTION COMPANY

MÚSICA/ MÚSICA/ MUSIC

OUTROS/ OTROS/ OTHERS

DATOS DO CONCURSANTE/ DATOS DEL CONCURSANTE/ INFORMATION OF THE
CONTESTANT

(NOME/ NOMBRE/ NAME, ENDEREZO/ DIRECCIÓN/ ADDRESS, CIDADE/ CIUDAD/ CITY, PAÍS/ PAÍS/ COUNTRY,

CÓDIGO POSTAL/ CODIGO POSTAL/ ZIP CODE, TELÉFONO/ TELÉFONO/ PHONE, EMAIL

0 comentarios: